top of page

Vanlig hekk.

Vi kan levere alle typer hekk som er på markedet.

Vi også god erfaring med mer utradisjonlle løsninger, og sorter som ikke er så mye brukt.

Vi hjelper deg med å finne rett hekk enten du er ute etter skjerming eller rominnedling av hagen.

Hekk er naturlig nok også en vikitg estetisk del av hagen - og riktgig valg (eller feil) kan gjøre et sort utslag på hvordan hagen oppfattes.

Vi har naturlig nok ikke alle sorter og størrelser på lager, men vi skaffer det meste.

Tar man som utgangspunkt at alle planter som settes etterhverandre er en hekk, så er det mulighetene mange.

Gjennom mange års drift av hagesenter, og gjennom vår avdeling for hageanlegg, har vi etterhvert opparbeidet omfattende erfaring og kompetanse på valg og planting av hekk.

Som kunde hos oss, kommer dette deg til gode.

Stadig flere velger å benytte oss til å plante hekken.

Vi frakter planeten dit de skal plantes,

og gjør arbeidet -

stort enklere blir det ikke !

Pris på disse tjenestene gis etter avtale.

Våre kunder kan velge mellom to alternativer.

Det kan gis en pris basert på timepris.

Dette vil da være et kvalifisert anslag, den endelige prisen kan variere.

Det andre alternativet er basert på et pristillegg pr. plante. Dette regnes som en fastpris, og er du faktisk skal betale.

Det er noen forutsetninger som gjelder for å å kunne benytte dette, men for de fleste hekker kan dette alternativet benyttes.

Dette gjelder for planter i bukstørrelse, dvs i 1,5 til 5 liters potter. Det er ingen forskjell på om det er vintergrønne eller løvfellende busker.

Vi tilbyr ikke dette alterantivet for barrot planter,

og planter i store størrelser. For disse må alternativet med timepris benyttes

Ta kontakt for mer informasjon.

bottom of page